BÁO GIÁ ĐẶT BANNER (Giá đã bao gồm VAT)

Vị trí đặt BannerGiá theo ngày (VND)Mô tả
Trang chủ50,000Sử dụng hình full màn hình, chiều cao tối thiểu 500px
Trang danh sách tin đăng50,000Sử dụng hình ảnh full màn hình
Trang chi tiết tin đăng50,000Sử dụng hình tối thiểu 350x200px
Trang chủ tin tức50,000Sử dụng hình tối thiểu 430x250px
Trang chi tiết tin tức20,000Sử dụng hình tối thiểu 1170x250px
Trang chi tiết tin tức bên phải20,000Sử dụng hình tối thiểu 430x250px
Trang khu vực30,000Sử dụng hình full màn hình, chiều cao tối thiểu 350px

Vị trí Banner hiển thị ở Trang Chủ:

Vị trí Banner hiển thị ở trang Danh Sách Tin Đăng:

Vị trí Banner hiển thị ở trang Chi Tiết Tin Đăng

Vị trí Banner hiển thị ở trang Chủ Tin tức

Vị trí Banner hiển thị ở trang Chi Tiết Tin Tức-Kiểu 1

Vị trí Banner hiển thị ở trang Chi Tiết Tin Tức-Kiểu 2

Vị trí Banner hiển thị ở trang Khu Vực

Trung tâm trợ giúp

Liên hệ

Nội dung khác liên quan

Tham khảo thêm các quy định, bảng giá