Từ khoá: Quán nhậu Đoàn Trần Nghiệp tuyển dụng: 1 Thu ngân có kinh nghiệm cứng về…