Từ khoá: Cafe khu vực Vĩnh Điềm Trung tuyển dụng Phục vụ Nữ ca trưa: 11h45-17h15. Lương…