Từ khoá: Bán màn hình máy tính Philips 20 icnh đã qua sd -Loại màn hình: W-LED…